Interventieradiologie

De afdeling interventieradiologie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is gespecialiseerd in oncologische interventieradiologie. We hebben vele jaren kennis in huis, ook op het gebied van onderzoek. In het AVL behandelen we ook grotere tumoren (tot 5 cm) met interventieradiologie.

Interventieradiologie bij kanker is de behandeling van een tumor in het lichaam, die in beeld gebracht wordt en daardoor heel gericht behandeld kan worden. Hierdoor wordt het gezonde weefsel in de omgeving minder beschadigd. De behandeling is minder ingrijpend. Dit heet minimaal invasief. Tijdens de behandeling gebruikt de arts radiologische beelden om de precieze plaats van de tumor te bepalen. De beelden zijn afkomstig van een röntgenapparaat, echo-apparaat, MRI-scanner of CT-scanner.

Interventieradiologie wordt ingezet als de chirurg een tumor niet kan verwijderen met een gewone operatie. Of als iemand om gezondheidsredenen geen operatie kan ondergaan. De populaire naam hiervoor is ‘opereren zonder snijden’. Bij de behandelingen worden tumorcellen vernietigd door middel van verhitting, bevriezing, elektrische pulsen na het inbrengen van naalden door de huid (perctuaal zoals bij radiofrequente ablatie/ RFA) of na het inbrengen van dunne slangetjes via de bloedbaan (endovaculair; zoals chemo-embolisatie en radio-embolisatie).

Behandelingen binnen interventieradiologie AVL

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor de patiënt?
De behandeling is minder invasief dan bijvoorbeeld een operatie. Soms is de tumor door de chirurg niet goed weg te halen of kan de patiënt vanwege gezondheidsredenen geen operatie kan ondergaan.

Voor wie is het geschikt?
Interventieradiologie kan worden toegepast bij de volgende tumoren (wanneer deze niet groter zijn dan 5 cm):