Hypopharynxkanker

Hypofarynxkanker is een vrij zeldzame vorm van slijmvlieskanker (plaveiselcelcarcinoom). Deze openbaart zich in het onderste deel van de keel. Hypofarynxkanker komt meestal voor bij mannen ouder dan 50 jaar.

Second opinion na diagnose kanker

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.  

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.