Kvf9673 2 Mdo Twg Mdl 0034
123

Jong CRC poli (darmkanker 18-50 jaar)

In 2023 kregen 12.188 mensen in Nederland de diagnose darmkanker (dikke darm- en endeldarmkanker). Het merendeel van de mensen met de diagnose darmkanker is 50 jaar of ouder. Opvallend is dat het aantal jonge mensen (18-50 jaar) met dikke darmkanker de afgelopen jaren snel toeneemt. Deze vorm van darmkanker wordt ook wel EOCRC (early-onset colorectaal carcinoom) genoemd.

Door onbekendheid van de ziekte bij de (huis)artsen en de bevolking, wordt de diagnose darmkanker gemiddeld later gesteld dan bij darmkanker op oudere leeftijd. Mede hierdoor hebben mensen met EOCRC een grotere kans te overlijden aan de ziekte. Daarnaast is er tot nu toe weinig kennis over het ontstaan van EOCRC en zijn de oorzaken van de sterke toename van EOCRC niet geheel duidelijk.

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van darmkanker. Bij een kleine groep is er een erfelijke aanleg voor darmkanker. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een grote rol zoals voedingspatroon en leefstijl. Overgewicht, alcohol drinken en vaak bewerkt en rood vlees eten zijn risicofactoren voor darmkanker.

De Jong CRC poli in het Antoni van Leeuwenhoek is de eerste poli in Nederland gericht op jonge mensen met darmkanker. Als onderdeel van het darmkankercentrum van het AVL, bieden onze specialisten deskundige zorg en ondersteuning tijdens alle fasen van diagnose en behandeling, evenals begeleiding tijdens en na de behandeling.

Behandeling in het AVL

De  diagnose darmkanker op jonge leeftijd gaat gepaard met unieke uitdagingen en vragen. Zo leven er vragen over de impact van een behandeling op je studie of werk, het draaien van een gezin, vruchtbaarheid en seksuele gezondheid. Daarnaast kunnen er vragen zijn over een stoma of de mogelijkheden voor orgaansparing (een behandeling waarbij het niet nodig is om een deel van de darm te verwijderen). Door de unieke focus van ons centrum op deze jonge patiënten zijn we in staat patiënten en familieleden op deze thema’s gerichte ondersteuning en diensten te bieden, waaronder:

 • Begeleiding door een verpleegkundig specialist met expertise in jongvolwassenen met kanker. Uw verpleegkundig specialist richt zich op uw behoeften en houdt toezicht op de planning van afspraken en verwijzingen en de coördinatie van uw zorg.
 • Een multidisciplinair team dat uw specifieke casus snel beoordeelt in een multidisciplinair overleg wat een keer per week plaatsvindt. We streven ernaar diezelfde dag met een behandelvoorstel te komen. Het team bestaat uit chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeuten, interventieradiologen en radiologen met specifieke expertise op het gebied van darmkanker.
 • Verwijzing naar klinisch geneticus voor een genetische evaluatie om te bepalen of er een erfelijke aanleg is voor uw kanker indien hier aanleiding voor is.
 • Toegang tot de AYA (adolescents & young adults met kanker) zorg binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Het AVL is een AYA kenniscentrum en maakt onderdeel uit van het AYA Zorgnetwerk.
 • Hulp bij voeding, lichaamsbeweging en psychologische ondersteuning indien hier aanleiding toe is.
 • Laagdrempelig overleg of doorverwijzing naar andere professionals, denk aan fertiliteitsarts (vruchtbaarheid), medisch maatschappelijk werk, een psycholoog, een diëtist en een oncologische fysiotherapeut. Daarnaast kan wanneer wenselijk blijkt, worden doorverwezen naar het supportive care team, een geestelijk verzorger, een revalidatiearts of een seksuoloog.
 • Behandeling met als doel orgaansparing.
 • Kenniscentrum op het gebied van familiaire tumoren.

Wetenschappelijk onderzoek

In het AVL wordt actief onderzoek gedaan naar darmkanker bij mensen op jonge leeftijd. We onderzoeken het verband tussen het ontstaan van darmkanker bij jonge mensen en leefstijl, tumor DNA en darmbacteriën. Daarnaast is het AVL een voorloper in het ontwikkelen en onderzoeken van immunotherapie en nieuwe behandelingen met als doel orgaansparing.

Meer kennis over darmkanker bij jongvolwassenen kan helpen bij methodes om deze ziekte te voorkomen, vroeg op te sporen en toegepaste behandeling te verbeteren. Daarnaast onderzoekt het team veranderingen in de ontlasting en het bloed om EOCRC sneller op te sporen. 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Het is belangrijk dat dan alle relevante informatie wordt meegestuurd.

Verwijzing van uw huisarts of specialist

Huisartsen of specialisten van andere ziekenhuizen kunnen bij ons terecht voor het aanvragen van een second opinion of een verwijzing. Waar mogelijk zal de behandeling gewoon plaatsvinden in het verwijzende ziekenhuis.

Podcasts

De ziekte kanker heeft niet alleen grote impact op het leven van degene die ziek is. Ook naasten hebben te maken met de ingrijpende gevolgen van de ziekte. Hoe deal je samen met alles dat er komt kijken bij het ziek zijn, de behandelingen, het onzekere levensperspectief? In de podcastserie Kanker krijg je niet alleen gaan patiënten hierover in gesprek met hun dierbaren. Ook reageert in elke aflevering een zorgprofessional van het Antoni van Leeuwenhoek op de situatie.

Relevante websites

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen