Pathologie

Op de afdeling Pathologie onderzoeken we materiaal dat bij een operatie of biopsie wordt weggenomen (cellen in weefsel) of via puncties (cellen in vocht). Op basis van dit onderzoek stelt de patholoog een diagnose. De afdeling bestaat uit verschillende laboratoria voor onderzoek naar weefsels, cellen, kleuringen, eiwitten, DNA en RNA. De afdeling faciliteert ook wetenschappelijk onderzoek binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Ons team

De staf bestaat uit pathologen en moleculair biologen. Pathologen zijn artsen die na hun geneeskunde studie een vijfjarige specialisatie gevolgd hebben. De afdeling Pathologie werkt nauw samen met de afdeling Moleculaire Diagnostiek.

Wat doen we voor u?
  • We onderzoeken de weefsels die bij een operatie worden weggenomen via biopten en puncties. Bij een punctie worden de cellen uitgestreken op een glaasje. Van biopten en operatiepreparaten worden stukjes in parafine (kaarsvet) ingebed. Zo krijgt het weefsel een bepaalde stijfheid en kunnen we er dunne plakjes van snijden. Deze plakjes worden op glaasjes gelegd en gekleurd. Zo kan de patholoog met behulp van de microscoop de cellen herkennen en de diagnose stellen.
  • Op basis van het onderzoek kunnen we ook bepalen of bij een operatie voldoende weefsel is verwijderd en welke aanvullende behandeling nog nodig is. Zoals chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of een andere vorm van therapie.
  • De pathologen maken een verslag van wat zij aan het weefsel zien, met het blote oog (macroscopisch) en door de microscoop. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.
  • Het verslag, de blokjes met weefsels en de glaasjes worden opgeslagen in het ziekenhuis, zodat we zo nodig later informatie kunnen terugzoeken. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit aangeven door geen toestemming te geven voor dergelijk gebruik. Een uittreksel van het verslag gaat naar een landelijke databank (PALGA). Deze databank wordt onder meer gebruikt voor informatie over patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Ook hier geldt dat als u hiertegen bezwaar hebt, u dit kunt aangeven; er wordt dan vastgelegd dat u geen toestemming geeft voor dergelijk gebruik van de gegevens.
Speciale aandachtsgebieden
  • Bijzondere oncologische aandachtsgebieden zijn de pathologie van tumoren in de borst, de longen, het maagdarmstelsel (met name neuro-endocriene tumoren), het hoofd-halsgebied, de huid (melanoom), de weke delen (uitgaande van bindweefsel, spier en vetweefsel), de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de lymfklieren en de urinewegen.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De afdeling bestaat uit verschillende laboratoria waar histologisch (weefsels), cytologisch (cellen), histochemisch (kleuringen), immunohistochemisch (onderzoek naar eiwitten) en moleculair diagnostisch (onderzoek naar DNA en RNA) onderzoek verricht wordt. Er werken toegewijde, gespecialiseerde analisten. Essentieel daarbij is goede secretariële ondersteuning. De staf bestaat uit pathologen en moleculair biologen. Alle stafleden hebben aandachtsgebieden binnen de oncologie, vaak ook gerelateerd aan onderzoeksactiviteiten. De afdeling faciliteert wetenschappelijk onderzoek binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Er is een faciliteit die dit coördineert en ondersteunt. In samenwerking met teamleiders en kwaliteitsfunctionarissen zorgt de staf voor het beheer van de laboratoria. Hierbij is aandacht voor innovatieve toepassingen en een verantwoord kwaliteitsbeleid. De afdeling Pathologie is EN ISO 15189 geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (registratienummer M258).

Goed om te weten

  • Bijzondere oncologische aandachtsgebieden zijn de pathologie van tumoren in de borst, de longen, het maag darm stelsel (met name neuro-endocriene tumoren), het hoofd-halsgebied, de huid (melanoom), de weke delen (uitgaande van bindweefsel, spier en vetweefsel), de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de lymfklieren en de urinewegen.
  • Pathologen zijn artsen die na hun geneeskunde studie een 5-jarige specialisatie gevolgd hebben.
  • Pathologen in opleiding kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek een stage in de oncologische pathologie volgen.
  • Alle diagnoses van de afdeling Pathologie worden geregistreerd in een landelijke database:PALGA (het landelijk pathologisch archief), waar een uittreksel van het verslag wordt opgeslagen. Hierdoor is een patholoog meestal op de hoogte van eerder gestelde diagnoses. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en registratie (zoals de landelijke kanker registratie). U kunt als patiënt bezwaar maken (geen toestemming geven) tegen opname van uw gegevens in deze databank. Daarbij kunt u onderscheid maken tussen de databank voor patiëntenzorg en de databank voor wetenschappelijk onderzoek.
  • De blokjes met weefsel en de coupes worden in het Antoni van Leeuwenhoek bewaard in een zorgvuldig beheerd archief. Dit archief wordt gebruikt als er later nog vragen komen over uw ziekte. Ook wordt dit archief gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt ook hier bezwaar tegen maken.